Strefa indyka - blog osobisty - strefaindyka.pl

logo Łukosz
blog firmowy

Czy indyk jest gatunkiem, któremu grozi wymarcie?

Indyki to największe ptaki domowe. Ich mięso jest smaczne i ma bardzo dużo walorów odżywczych. Dawniej był to ptak dziki, ale został udomowiony przez Azteków. Do dzisiaj ptak ten odgrywa dużą rolę w kulturze całej Ameryki Północnej i zyskuje coraz większą popularność w krajach Europy. W wielu miejscach na świecie dziki indyk to gatunek łowny. W Polsce indyki żyją tylko w zagrodach, a nie na wolności. Czy indyk jest gatunkiem zagrożonym?

Życie indyków zwyczajnych

Indyk zwyczajny, żyjący na wolności jedynie w lasach Ameryki Północnej, prowadzi koczowniczy tryb życia. Za dnia żeruje na ziemi, nocami i w razie zagrożenia, chroni się na drzewach. Lata wyłącznie na małe odległości. Podczas pokonywania przeszkód bądź wspinania się nocą na drzewa. Indyki jedzą głównie pokarm roślinny, nasiona, orzechy, jagody, a ponadto drobne organizmy zwierzęce, takie jak owady, pająki. Samica jest sporo większa od samca. Pisklęta po wykluciu chronią się na drzewach, a pod opieką matki zostają przez pół roku. Gatunek ten, nie jest zagrożony wymarciem. Ze względu na swoje smaczne mięso, po przybyciu Europejczyków do Ameryki, indyki zostały doszczętnie wytrzebione. Jednak program ochrony tego gatunku, doprowadził do odtworzenia populacji. Polacy również pokochali mięso z indyka i jest ono na trzecim miejscu, zaraz po kurczaku i wieprzowinie, wśród najczęściej spożywanych mięs. Ze względu na to, że jest bardzo smaczne, ostatnio odnotowuje się wzrost jego produkcji.

Indyk chodzący na wolności.

Kondycja indyków

W Polsce indyki nie żyją dziko – spotkać je można jedynie w prywatnych gospodarstwach i gospodarstwach hodowlanych. Najwięcej indyków żyje na terenie Ameryki Północnej. Ich naturalna populacja została prawie zniszczona przez myśliwych na początku dwudziestego wieku, ale dzięki wzmożonym wysiłkom specjalnie powołanych organizacji ilość indyków zaczęła wzrastać. Biorąc pod uwagę, że mięso indycze to najbardziej popularne mięso wśród Amerykanów, w ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować ponowne zmniejszenie się populacji tego ptaka.

W wieku dziewiętnastym i na początku wieku dwudziestego nie istniało żadne prawo, które regulowałoby odstrzał dzikich indyków – to spowodowało niekontrolowany spadek ilości indyków na terenie Stanów Zjednoczonych. W praktyce oznacza to, że w pewnym momencie populacja indyków spadła do miliona sztuk dzikich indyków na terenie całego kraju, a w niektórych stanach indyki w ogóle nie występowały. W latach czterdziestych ubiegłego wieku państwowe agencje zajmujące się dziką przyrodą zaczęły wprowadzać limity polowań, które miały ochraniać ptaki. Indyki na nowo zaczęły zamieszkiwać w swoim naturalnym środowisku, czyli w lasach i dzikich zaroślach. Począwszy od lat pięćdziesiątych działacze ochrony przyrody pomagali przesiedlić się ptakom z obszarów, które były celem ekspansji ludzi na tereny niezamieszkałe. Punktem kulminacyjnym były lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, gdy populacja nagle gwałtownie wzrosła do ogromnych rozmiarów. Uznaje się to za wielki sukces amerykańskich organizacji ochrony przyrody. W roku 2001 populacja dzikich indyków osiągnęła rekordową wielkość i wynosiła 6,7 miliona ptaków w całej Ameryce Północnej. Niestety, w ostatnich latach ilość dzikich indyków spadła o 15%. Jest to wynik intensywnej urbanizacji, która powoduje kurczenie się terenów pierwotnie zamieszkanych przez indyki.

Populacja indyka – zagrożona czy nie?

Zastanawiając się nad tym, jak rozrasta się populacja indyków w Polsce i na świecie, warto pamiętać, że w Polsce indyki nie żyją dziko – można je jedynie znaleźć w gospodarstwach hodowlanych. Odmiennie jest w innych krajach, gdzie spożywanie indyków jest dużo bardziej popularne niż w Polsce, a indyki żyją jako dzikie, ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie, co nie zagraża zmniejszeniu się populacji.

Produkty mięsne skapowane w firmowych opakowaniach. Logo firmowe Strefy Indyka.

Ułatwienia dostępu